industry news

Suitcase cover with own overprint / Resväska överdrag med eget tryck

Suitcase cover
We present a product that is both functional and perfect for advertising. / Vi presenterar en produkt som är både funktionell och funkar perfekt som reklam.

User of this suitcase cover has 1.2 m2 of advertising space. In addition, the user of the cover gets rid of the troublesome watching of his suitcase at the airport. From now on, identification is simple and pleasant. Seamless finishing of the holes, solid clasp and regulation of the tension of the fabric make the cover an object that will give satisfaction to both the advertiser and the user. /

Resväska överdrag erbjuder 1,2 m2 annonsutrymme. Dessutom blir användaren överraskad med hur enkelt det är att hitta sin resväska på flygplatsen. Från och med nu är identifieringen enkel och snabb. Sömlösa efterbehandling av hålen, starka lås och reglering av tygets spänning gör överdraget en produkt som ger nytta till både annonsören och användaren.
Ultra Reklam
info@ultrareklam.pl
www.ultrareklam.pl